icon2

icon5ใบสมัครและใบรับรองคลิกที่นี่icon hot 
dia gray ประกาศผลการสอบ/ผู้มีสิทธิสอบ

ico arrow ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(18.01.2561) i new
ico arrow ประกาศขอเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(07.12.2560) i new
ico arrow ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(07.12.2560) i new
ico arrow ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิสอบตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา(28.11.2560) i new
ico arrow ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(20.11.2560) i new
ico arrow ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา(07.11.2560) i new
ico arrow ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักวิทยาศาสตร์ 8 อัตรา/พนักงานทั่วไป 4 อัตรา(30-10-2560) i new
ico arrow ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ นักวิทยาศาสตร์/ตำแหน่งพนักงานทั่วไป(25-10-2560) i new
ico arrow ประกาศขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(02.10.2560) i new
ico arrow ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(25.09.2560) i new
ico arrow ประกาศขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบนักวิทยาศาสตร์(21.09.2560) i new
ico arrow ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(11.09.2560) i new


dia gray ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 

ico arrow ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งสัตวแพทย์ (17.01.2561) i new
ico arrow ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(10.01.2561) i new
ico arrow ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา(21.11.2560) i new
ico arrow ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา(21.11.2560) i new
ico arrow ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลสายวิชาการ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์(10.11.2560) i new
ico arrow ประกาศรับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา(07.11.2560) i new
ico arrow ประกาศรับสมัครพนักงานนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์(27.10.2560) i new
ico arrow ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา(05.10.2560) i new
ico arrow ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา(21.09.2560) i new

dia grayประกาศรับสมัครบุคคลวิทยาเขตกำแพงแสน

ico arrow ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา(09-05-2560) i new

You are here: Home

ของดี สัตวแพทย์
โรงพยาบาลสัตว์

vet 1

สิ่งประดิษฐ์
หุ่นจำลองยางพารา
1

จุลสาร
เดือนกันยายน 2559new look

9-2559

KU e-NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 82

14-12-2560 15-08-43
 

โบรชัวร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์

out icon