28-01-2557-10-43

พิธีเปิดโรงพยาบาลสัตว์ มก. หัวหิน และวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์

พิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ

i new VDO Presentation งานแสดงความยินดี โรงพยาบาลสัตว์ มก.บางเขน i new

 

 icon1

ico arrow คู่มือการจัดการของเสียและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและโรงพยาบาลสัตว์(23.05.2560) i new
ico arrow โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ การใช้สัตว์น้ำเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 21-22 พ.ย. 2559 i new
ico arrow คู่มือหลักสูตรบัณฑิตศึกษา i new
ico arrow สัตว์แพทย์ 4.0 ก้าวใหญ่ถ้าวต่อไปของ คณะสัตวแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์ i new
ico arrow การขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน i new
ico arrow แอพเรื่องจำแนกเหยี่ยว Thai Raptor Guide i new
ico arrow วิธีการใช้โทรศัพท์สำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


icon2


icon4

ico arrow ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำหน้าอาคารเรียนและปฏิบัติการ(25-07-2560) i new
ico arrow ประกาศสอบราคาจ้างเหมาการผลิตสื่อเอกสารอิเล็กโทรนิคเพื่อเผยแพร่ความรู้ฯ(19.07.2560) i new
ico arrow ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์(27.06.2560) i new
ico arrow ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์สอบราคาจ้างสร้างโรงเก็บของ(23.05.2560) i new
ico arrow ขอเชิญเสนอราคา ซื้อเครื่องจี้ด้วยระบบอัตโนมัติไบโพล่าร์ (ESU-auto bipolar)(08-05-2560) i new
ico arrow ขอเชิญเสนอราคาซื้อระบบสตูดิโอเสมือนจริงพร้อมซอฟต์แวร์สำหรับควบคุมการทำงาน(23-11-2559) i new
ico arrow ประกาศเชิญเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ 3 ตา พร้อมชุดดู 2 คน และชุดถ่ายรูปอัตโนมัติออกจอ(10-10-2559) i new
ico arrow ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 651 รายการ(22-09-2559) i new
ico arrow ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 เครื่อง(24-08-2559) i new
ico arrow ประกาศขอเชิญเสนอราคา เครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน จำนวน 20 ชุด(22-08-2559) i new
ico arrow ขอเชิญเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ(05-01-2559) i new


 13-11-2555
ico arrow ประกาศเรื่องการยื่นข้อเสนอขอเช่าพื้นที่ศูนย์อาหารสวัสดิการ(15.05.2560)
ico arrow ประกาศเรื่องการยกเลิกข้อเสนอขอเช่าพื้นที่ศูนย์อาหารสวัสดิการ(15.05.2560)
ico arrow ประกาศเรื่อง การยื่นข้อเสนอขอเช่าพื้นที่ศูนย์อาหารสวัสดิการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ico arrow ประกาศเรื่องการยื่นข้อเสนอขอเช่าพื้นที่ศูนย์อาหารสวัสดิการ(10-04-2560) 
ico arrow ประกาศ เรื่องการยื่นข้อเสนอขอเช่าพื้นที่ศูนย์อาหารสวัสดิการ(15-07-2559) 
ico arrow ประกาศขอเชิญยื่นข้อเสนอการขอเช่าดำเนินการศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ฯ (อัพเดท17-05-2559) 
ico arrow ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการยื่นข้อเสนอสิทธิประโยชน์การขอเช่าพื้นที่ส่วนโรงอาหาร(24-07-2558) 
ico arrow ประกาศการยื่นข้อเสนอสิทธิประโยชน์การขอเช่าพื้นที่(เฉพาะส่วนโรงอาหาร)(29-06-2558) 
ico arrow ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการขอเช่าพื้นที่บริเวณด้านข้างสระสุวรรณชาด(03-03-2557) 
ico arrow ประกาศยื่นข้อเสนอสิทธิประโยชน์การขอเช่าพื้นที่ บริเวณด้านข้างสระสุวรรณชาด(04-02-2557) 

 

 

icon5ใบสมัครและใบรับรองคลิกที่นี่icon hot 
dia gray ประกาศผลการสอบ/ผู้มีสิทธิสอบ

ico arrow ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์(21.07.2560) i new
ico arrow ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา(21.07.2560) i new
ico arrow ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(21.07.2560) i new
ico arrow ขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(14.07.2560) i new
ico arrow ขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งสัตวแพทย์(14.07.2560) i new
ico arrow ประกาศผลการสอบ สัตวแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร พนักงานทั่วไป(30.06.2560) i new
ico arrow ประกาศผลการสอบนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์(26.06.2560) i new
ico arrow ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สัตวแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร พนักงานทั่วไป i new
ico arrow ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาจุลชีวฯ(15.06.2560) i new
ico arrow ประกาศขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัตวแพทย์และสัตวแพทย์คุณวุฒิ(14.06.2560) i new
ico arrow ประกาศขอเปลี่ยนแปลงห้องสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(07.06.2560) i new
dia gray ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ico arrow ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา(27.07.2560) i new
ico arrow ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขายสินค้า พนักงานบัญชี(25-07-2560) i new
ico arrow ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา(06.07.2560) i new
ico arrow ประกาศขยายเวลารับสมัคร พนักงานขายสินค้า/พนักงานบัญชี(26.06.2560) i new
ico arrow ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(12.06.2560) i new
ico arrow ประกาศรับสมัครบุคคลสายวิชาการ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์(07.06.2560) i new
ico arrow ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบัญชี จำนวน 3 อัตรา(25.05.2560) i new
ico arrow ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 4 ตำแหน่ง(18.05.2560) i new
ico arrow ประกาศขยายเวลารับสมัครตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา(09.05.2560) i new
ico arrow ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (08-05-2560) i new
ico arrow ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา(05-05-2560) i new
ico arrow ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสังกัดภาควิชาจุลชีวฯ(28-04-2560) i new
ico arrow ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 18 อัตรา (25-04-2560) i new
ico arrow ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี(10-04-2560) i new

dia grayประกาศรับสมัครบุคคลวิทยาเขตกำแพงแสน

ico arrow ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา(09-05-2560) i new

You are here: Home

ของดี สัตวแพทย์
โรงพยาบาลสัตว์

vet 1

สิ่งประดิษฐ์
หุ่นจำลองยางพารา
1

จุลสาร
เดือนกันยายน 2559new look

9-2559

KU e-NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 53

12-10-2559 9-50-13