28-01-2557-10-43

พิธีเปิดโรงพยาบาลสัตว์ มก. หัวหิน และวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์

พิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ

i new VDO Presentation งานแสดงความยินดี โรงพยาบาลสัตว์ มก.บางเขน i new

 

 icon1

ico arrow คู่มือการจัดการของเสียและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและโรงพยาบาลสัตว์(23.05.2560) i new
ico arrow โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ การใช้สัตว์น้ำเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 21-22 พ.ย. 2559 i new
ico arrow คู่มือหลักสูตรบัณฑิตศึกษา i new
ico arrow สัตว์แพทย์ 4.0 ก้าวใหญ่ถ้าวต่อไปของ คณะสัตวแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์ i new
ico arrow การขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน i new
ico arrow แอพเรื่องจำแนกเหยี่ยว Thai Raptor Guide i new
ico arrow วิธีการใช้โทรศัพท์สำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


icon2


 13-11-2555
ico arrow ประกาศเรื่องการยื่นข้อเสนอขอเช่าพื้นที่ศูนย์อาหารสวัสดิการ(15.05.2560)
ico arrow ประกาศเรื่องการยกเลิกข้อเสนอขอเช่าพื้นที่ศูนย์อาหารสวัสดิการ(15.05.2560)
ico arrow ประกาศเรื่อง การยื่นข้อเสนอขอเช่าพื้นที่ศูนย์อาหารสวัสดิการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ico arrow ประกาศเรื่องการยื่นข้อเสนอขอเช่าพื้นที่ศูนย์อาหารสวัสดิการ(10-04-2560) 
ico arrow ประกาศ เรื่องการยื่นข้อเสนอขอเช่าพื้นที่ศูนย์อาหารสวัสดิการ(15-07-2559) 
ico arrow ประกาศขอเชิญยื่นข้อเสนอการขอเช่าดำเนินการศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ฯ (อัพเดท17-05-2559) 
ico arrow ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการยื่นข้อเสนอสิทธิประโยชน์การขอเช่าพื้นที่ส่วนโรงอาหาร(24-07-2558) 
ico arrow ประกาศการยื่นข้อเสนอสิทธิประโยชน์การขอเช่าพื้นที่(เฉพาะส่วนโรงอาหาร)(29-06-2558) 
ico arrow ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการขอเช่าพื้นที่บริเวณด้านข้างสระสุวรรณชาด(03-03-2557) 
ico arrow ประกาศยื่นข้อเสนอสิทธิประโยชน์การขอเช่าพื้นที่ บริเวณด้านข้างสระสุวรรณชาด(04-02-2557) 

 

 

icon5ใบสมัครและใบรับรองคลิกที่นี่icon hot 
dia gray ประกาศผลการสอบ/ผู้มีสิทธิสอบ

ico arrow ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สัตวแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร พนักงานทั่วไป i new
ico arrow ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาจุลชีวฯ(15.06.2560) i new
ico arrow ประกาศขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัตวแพทย์และสัตวแพทย์คุณวุฒิ(14.06.2560) i new
ico arrow ประกาศขอเปลี่ยนแปลงห้องสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(07.06.2560) i new
ico arrow ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาจุลฯ(30.05.2560) i new
ico arrow ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา(16.05.2560) i new
ico arrow ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักวิชาการและบัญชี จำนวน 1 อัตรา(09.05.2560) i new
ico arrow ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์(05-05-2560) i new
ico arrow ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์(28-04-2560) i new
ico arrow ประกาศผลการสอบคัดเลือก ผู้ปฏิบัติงานบริหาร/พนักงานทั่วไป(04-04-2560) i new
ico arrow ประกาศขอเปลี่ยนแปลงเวลาสอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร/พนักงานทั่วไป(31-03-2560) i new
ico arrow ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร/พนักงานทั่วไป(27-03-2560) i new
ico arrow ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา(14-03-2560) i new
ico arrow ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(06-03-2560) i new
ico arrow ประกาศขอเปลี่ยนแลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบนักวิทยาศาสตร์(20-02-2560) i new
ico arrow ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา(07-02-2560) i new
dia gray ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ico arrow ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(12.06.2560) i new
ico arrow ประกาศรับสมัครบุคคลสายวิชาการ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์(07.06.2560) i new
ico arrow ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบัญชี จำนวน 3 อัตรา(25.05.2560) i new
ico arrow ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 4 ตำแหน่ง(18.05.2560) i new
ico arrow ประกาศขยายเวลารับสมัครตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา(09.05.2560) i new
ico arrow ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (08-05-2560) i new
ico arrow ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา(05-05-2560) i new
ico arrow ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสังกัดภาควิชาจุลชีวฯ(28-04-2560) i new
ico arrow ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 18 อัตรา (25-04-2560) i new
ico arrow ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี(10-04-2560) i new
ico arrow ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา(23-03-2560) i new
ico arrow ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา(15-03-2560) i new
ico arrow ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานตำแหน่งสัตวแพทย์(06-03-2560) i new
ico arrow ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์วิจัยฯ(27-02-2560) i new
ico arrow ประกาศขยายเวลารับสมัครตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร/ตำแหน่งพนักงานทั่วไป(23-02-2560) i new
ico arrow ประกาศขยายเวลาการรับสมัครสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์(16-02-2560) i new
ico arrow ประกาศขยายเวลารับสมัครตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา(16-02-2560) i new
ico arrow ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา(07-02-2560) i new
ico arrow ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี(02-02-2560) i new
ico arrow ประกาศรับสมัครพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร/พนักงานทั่วไป(31-01-2560) i new

dia grayประกาศรับสมัครบุคคลวิทยาเขตกำแพงแสน

ico arrow ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา(09-05-2560) i new

You are here: Home

ของดี สัตวแพทย์
โรงพยาบาลสัตว์

vet 1

สิ่งประดิษฐ์
หุ่นจำลองยางพารา
1

จุลสาร
เดือนกันยายน 2559new look

9-2559

KU e-NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 53

12-10-2559 9-50-13