28-01-2557-10-43

พิธีเปิดโรงพยาบาลสัตว์ มก. หัวหิน และวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์

พิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ

i new VDO Presentation งานแสดงความยินดี โรงพยาบาลสัตว์ มก.บางเขน i new

 

 icon1

ico arrow โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ การใช้สัตว์น้ำเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 21-22 พ.ย. 2559 i new
ico arrow คู่มือหลักสูตรบัณฑิตศึกษา i new
ico arrow แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน/การทำงาน i new
ico arrow สัตว์แพทย์ 4.0 ก้าวใหญ่ถ้าวต่อไปของ คณะสัตวแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์ i new
ico arrow การขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน i new
ico arrow แอพเรื่องจำแนกเหยี่ยว Thai Raptor Guide i new
ico arrow วิธีการใช้โทรศัพท์สำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


icon2


icon4

ico arrow ขอเชิญเสนอราคาซื้อระบบสตูดิโอเสมือนจริงพร้อมซอฟต์แวร์สำหรับควบคุมการทำงาน(23-11-2559) i new
ico arrow ประกาศเชิญเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ 3 ตา พร้อมชุดดู 2 คน และชุดถ่ายรูปอัตโนมัติออกจอ(10-10-2559) i new
ico arrow ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 651 รายการ(22-09-2559) i new
ico arrow ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 เครื่อง(24-08-2559) i new
ico arrow ประกาศขอเชิญเสนอราคา เครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน จำนวน 20 ชุด(22-08-2559) i new
ico arrow ขอเชิญเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ(05-01-2559) i new
ico arrow ขอเชิญเสนอราคาซื้อเครื่องเตรียมตัวอย่างเนื้อเยื่อจำนวน 1 เครื่อง(24-11-2558) i new
ico arrow ขอเชิญเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ(05-11-2558) i new
ico arrow ประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ต.ลาดยาว อ.จตุจักร จ.กรุงเทพฯ(29-10-2558) i new
ico arrow ขอเชิญเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอ 2 ตา จำนวน 20 กล้อง(21-10-2558) i new
ico arrow ขอเชิญเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ(21-10-2558) i new
ico arrow ประกาศ จ้างที่ปรึกษาอนุรักษ์พลังงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.บข. (05-10-2558) i new

icon5ใบสมัครและใบรับรองคลิกที่นี่icon hot 
dia gray ประกาศผลการสอบ/ผู้มีสิทธิสอบ

ico arrow ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา(14-03-2560) i new
ico arrow ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(06-03-2560) i new
ico arrow ประกาศขอเปลี่ยนแลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบนักวิทยาศาสตร์(20-02-2560) i new
ico arrow ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา(07-02-2560) i new
ico arrow ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา(27-01-2560) i new
ico arrow ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี(23-01-2560) i new
ico arrow ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตรต์ 1 อัตรา(12-01-2560) i new
ico arrow ประกาศผลการสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (18-01-2560) i new
ico arrow ประกาศขอเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(11-01-2560) i new
ico arrow ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(06-01-2560) i new
ico arrow ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเลขานุการ(29-12-2559) i new
dia gray ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ico arrow ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา(23-03-2560) i new
ico arrow ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา(15-03-2560) i new
ico arrow ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานตำแหน่งสัตวแพทย์(06-03-2560) i new
ico arrow ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์วิจัยฯ(27-02-2560) i new
ico arrow ประกาศขยายเวลารับสมัครตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร/ตำแหน่งพนักงานทั่วไป(23-02-2560) i new
ico arrow ประกาศขยายเวลาการรับสมัครสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์(16-02-2560) i new
ico arrow ประกาศขยายเวลารับสมัครตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา(16-02-2560) i new
ico arrow ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา(07-02-2560) i new
ico arrow ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี(02-02-2560) i new
ico arrow ประกาศรับสมัครพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร/พนักงานทั่วไป(31-01-2560) i new
ico arrow ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์วิจัยฯ(30-01-2560) i new
ico arrow ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา(20-01-2560) i new
ico arrow ประกาศขยายเวลารับสมัคร นักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน(06-01-2560) i new
ico arrow ประกาศรับสมัครบุคคล สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ มก.หัวหิน จำนวน 6 อัตรา(28-12-2559) i new
ico arrow ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี(26-12-2559) i new
ico arrow ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยาฯ(07-12-2559) i new

dia grayประกาศรับสมัครบุคคลวิทยาเขตกำแพงแสน

ico arrow ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา(09-05-2560) i new

You are here: Home

ของดี สัตวแพทย์
โรงพยาบาลสัตว์

vet 1

สิ่งประดิษฐ์
หุ่นจำลองยางพารา
1

จุลสาร
เดือนกันยายน 2559new look

9-2559

KU e-NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 53

12-10-2559 9-50-13