2 ศ.น.สพ.ดร.จักร พิชัยณรงค์สงคราม

14 มิ.ย. พ.ศ.2511 - 13 มิ.ย. 2515

 2 ศ.น.สพ.ดร.จักร พิชัยณรงค์สงคราม

14 มิ.ย. พ.ศ.2515 - 13 มิ.ย. 2519

 3 ศ.น.สพ.ดร.รำพึง ดิสสะมาน

14 ก.ย. พ.ศ.2519 - 13 ก.ย. 2523

 c ผศ.น.สพ.พิบูล ไชยอนันต์

14 ก.ย. พ.ศ.2523 - 13 ก.ย. 2527

 c

ผศ.น.สพ.พิบูล ไชยอนันต์

14 ก.ย. พ.ศ.2527 - 24 ส.ค. 2529

 

 e รศ.น.สพ.ภิรมย์ ศรีวรนารถ

25 ส.ค. พ.ศ.2529 - 24 ส.ค. 2533

 e รศ.น.สพ.ภิรมย์ ศรีวรนารถ

25 ส.ค. พ.ศ.2533 - 2 ก.ย. 2533
รักษาการ
 4 ศ.ดร.สุจินต์ จินายน

3 ก.ย. พ.ศ.2533 - 10 มิ.ย. 2534
รักษาการ
 d รศ.น.สพ.ดร.กิติ ศรีสุภาพ

11 มิ.ย. พ.ศ.2534 - 22 ก.ค. 2534
 5

รศ.น.สพ.สมชัย พงศ์จรรยากุล

23 ก.ค. พ.ศ.2534 - 22 ก.ค. 2538

 6

ผศ.น.สพ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์

23 ก.ค. พ.ศ.2538 - 22 ก.ค. 2542
 6

ผศ.น.สพ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์

23 ก.ค. พ.ศ.2542 - 22 ก.ค. 2546
 7

รศ.น.สพ.ดร.ธานีรัตน์ สานติวัตร

23 ก.ค. พ.ศ.2546 - 22 ก.ค. 2550

 8

ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม

23 ก.ค. พ.ศ.2550 - 22 ก.ค. 2554

 9

ศ.นสพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ

23 ก.ค. พ.ศ.2554 - 30 ก.ย. พ.ศ.2560

001

ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์  เที่ยงธรร

1 ต.ค. พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

You are here: Home เกี่ยวกับคณะ ทำเนียบคณบดี