Display # 
Title Author Hits
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์สอบราคาจ้างสร้างโรงเก็บของ(23.05.2560) Written by Super User 78
ขอเชิญเสนอราคา ซื้อเครื่องจี้ด้วยระบบอัตโนมัติไบโพล่าร์ (ESU-auto bipolar)(08-05-2560) Written by Super User 83
ขอเชิญเสนอราคาซื้อระบบสตูดิโอเสมือนจริงพร้อมซอฟต์แวร์สำหรับควบคุมการทำงาน(23-11-2559) Written by Super User 249
ประกาศเชิญเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ 3 ตา พร้อมชุดดู 2 คน และชุดถ่ายรูปอัตโนมัติออกจอ(10-10-2559) Written by Super User 293
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 651 รายการ(22-09-2559) Written by Super User 478
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 เครื่อง(24-08-2559) Written by Super User 295
ประกาศขอเชิญเสนอราคา เครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน จำนวน 20 ชุด(22-08-2559) Written by Super User 264
ขอเชิญเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ(05-01-2559) Written by Super User 453
ขอเชิญเสนอราคาซื้อเครื่องเตรียมตัวอย่างเนื้อเยื่อจำนวน 1 เครื่อง(24-11-2558) Written by Super User 386
ขอเชิญเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ(05-11-2558) Written by Super User 463
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวประกวดราคา