Display # 
Title Author Hits
ขอเชิญเสนอราคาซื้อระบบสตูดิโอเสมือนจริงพร้อมซอฟต์แวร์สำหรับควบคุมการทำงาน(23-11-2559) Written by Super User 171
ประกาศเชิญเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ 3 ตา พร้อมชุดดู 2 คน และชุดถ่ายรูปอัตโนมัติออกจอ(10-10-2559) Written by Super User 208
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 651 รายการ(22-09-2559) Written by Super User 403
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 เครื่อง(24-08-2559) Written by Super User 216
ประกาศขอเชิญเสนอราคา เครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน จำนวน 20 ชุด(22-08-2559) Written by Super User 192
ขอเชิญเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ(05-01-2559) Written by Super User 371
ขอเชิญเสนอราคาซื้อเครื่องเตรียมตัวอย่างเนื้อเยื่อจำนวน 1 เครื่อง(24-11-2558) Written by Super User 335
ขอเชิญเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ(05-11-2558) Written by Super User 411
ประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ต.ลาดยาว อ.จตุจักร จ.กรุงเทพฯ(29-10-2558) Written by Super User 370
ขอเชิญเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอ 2 ตา จำนวน 20 กล้อง(21-10-2558) Written by Super User 375
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวประกวดราคา