คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายธนพล สันติวัฒนธรรม นิสิตรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561

 IMG 4311 Medium

คณบดีมอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่ นายธนพล สันติวัฒนธรรม นิสิตรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560

IMG 4312 Medium

IMG 4315 Medium