ข้อมูลล่าสุดของสถานการณ์ COVID-19 ในคนสามารถติดตามได้จาก
• World Health Organization (WHO) คลิกที่นี่

• Centers for Disease Control and Prevention (CDC) คลิกที่นี่

ข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับสัตว์สามารถติดตามได้จาก
• World Organization for Animal Health (OIE) คลิกที่นี่