เมื่อเวลา 08.19 น. วันที่ 3 พ.ค.2565 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น

ในการนี้ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์  ที่โปรดให้จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวให้ครอบคลุม 80% ของประชากรสุนัขและแมวทั้งหมด พร้อมกับทำหมันให้กับสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ อย่างเต็มศักยภาพ โดยได้รับการสนับสนุนทีมสัตวแพทย์และบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่างๆ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยงในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อสนองพระปณิธานในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย โดยจะต้องไม่มีคนเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน

พร้อมกันนี้ ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สุนัขของประชาชน และทรงร่วมผ่าตัดทำหมันสุนัขในวันนี้รวมจำนวน 6 ตัว เพื่อควบคุมและลดจำนวนประชากรสัตว์ที่อาจเป็นพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้ามาสู่คนได้ นับเป็นอีกหนึ่งพระภารกิจสำคัญในการนำพระประสบการณ์ที่สั่งสมมาทรงงานร่วมกับทีมสัตวแพทย์ทุกครั้งที่มีการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ โดยวันนี้มีสุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ ผ่าตัดทำหมัน รวมทั้งสิ้นจำนวน 106 ตัว

โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ ทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เฝ้า รับพระราชทานพระดำรัส เพื่อให้ร่วมแรง ร่วมใจขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า

 

"…ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนที่มาช่วยสัตว์ของประชาชนรวมทั้งสัตว์เร่ร่อนที่ไม่มีเจ้าของ อันนี้ก็เป็นการทำบุญใหญ่ คือว่าเราช่วยสุนัขก็โยงไปถึงว่าเราต้องช่วยคนด้วย เพราะว่าคนที่เขาเป็นเจ้าของเขาก็จะปลื้มใจ ในการที่พวกเราเอาใจใส่พวกเขา และการที่พวกเรามาออกหน่วยอย่างนี้ถือได้ว่า พวกเรานี้ได้เข้าถึงประชาชนจริงๆ … พี่เชื่อว่าน้องๆ ทุกคนก็คงเต็มกำลัง กับการที่เราช่วยกันทำนี้ พี่อยากให้ทุกคนต้องสามัคคีกันไว้…"

 

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : มติชน
https://www.matichon.co.th/court-news/news_3323647

#สืบสานรักษาต่อยอด
#สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

https://www.facebook.com/thai4culture/posts/336472291908984

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3215575105389893&id=1816687878611963