โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (คลิก)

โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา2564 เพื่อเข้าศึกษาสังกัดคณะในปีการศึกษา 2565 (คลิก)

โครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 (คลิก)

โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ (คลิก)

โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คลิก)

โครงการลูกพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คลิก)

 

 โควตาสัตวแพทย์เกษตรคืนถิ่น (คลิก)

 

โครงการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ประจำปีการศึกษา 2565 (คลิก)

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือก การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบที่ 3 Admission) (คลิก)