โลโก้ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ใน zip file จะประกอบไปด้วย ตราสัญลักษณ์ทางการ(พระพิรุณ)และตราสัญลักษณ์รองอย่างเป็นทางการ(KU สีเขียว) มีทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่

โลโก้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ver.ไทย AI File PNG File JPG File PDF File | ver.อังกฤษ AI File PNG File JPG File PDF File

ตราสัญลักษณ์ 80 ปี มก.  (รูปแบบนามสกุล *.png , *.jpg , *.ai และ *.pdf) ++ update ++ !!

•  KU 80th PNG RGB  Zip File 80th english.png 80th thai.png KU english 80.png KU thai 80.png logo english 80.png logo thai 80.png

•  KU 80th pdf  Zip File 80th english.pdf 80th thai.pdf KU english 80.pdf KU thai 80.pdf logo english 80.pdf logo thai 80.pdf

•  KU 80th JPEG CMYK   Zip File 80th english.jpg 80th thai.jpg KU english 80.jpg KU thai 80.jpg logo english 80.jpg logo thai 80.jpg

•  KU 80th illustrator  Zip File 80th english.ai 80th thai.ai KU english 80.ai KU thai 80.ai logo english 80.ai logo thai 80.ai

นามบัตร
  Ai File

Template Powerpoint คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.
  Presentation1 Presentation2 Presentation3

Desktop Background
  JPG File

โลโก้ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ใน zip file จะประกอบไปด้วยไฟล์โลโก้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมี 3 ไฟล์นามสกุลคือ jpg , png , ai zip File

โลโก้ ภาควิชาสรีรวิทยา
ใน zip file จะประกอบไปด้วยไฟล์โลโก้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมี 3 ไฟล์นามสกุลคือ jpg , png , ai zip File

โลโก้ ภาควิชาเภสัชวิทยา
ใน zip file จะประกอบไปด้วยไฟล์โลโก้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมี 3 ไฟล์นามสกุลคือ jpg , png , ai zip File

โลโก้ ภาควิชาพยาธิวิทยา
ใน zip file จะประกอบไปด้วยไฟล์โลโก้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมี 3 ไฟล์นามสกุลคือ jpg , png , ai zip File

โลโก้ ภาควิชาปรสิตวิทยา
ใน zip file จะประกอบไปด้วยไฟล์โลโก้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมี 3 ไฟล์นามสกุลคือ jpg , png , ai zip File

โลโก้ ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
ใน zip file จะประกอบไปด้วยไฟล์โลโก้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมี 3 ไฟล์นามสกุลคือ jpg , png , ai zip File

โลโก้ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
ใน zip file จะประกอบไปด้วยไฟล์โลโก้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมี 3 ไฟล์นามสกุลคือ jpg , png , ai zip File

โลโก้ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
ใน zip file จะประกอบไปด้วยไฟล์โลโก้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมี 3 ไฟล์นามสกุลคือ jpg , png , ai zip File

โลโก้ ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
ใน zip file จะประกอบไปด้วยไฟล์โลโก้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมี 3 ไฟล์นามสกุลคือ jpg , png , ai zip File

โลโก้ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
ใน zip file จะประกอบไปด้วยไฟล์โลโก้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมี 3 ไฟล์นามสกุลคือ jpg , png , ai zip File