การผ่าตัดและวินิจฉัยโรค ผ่านกล้อง Laparoscope

ที่มาและความสำคัญของการผ่าตัดผ่านกล้อง

     โดยปกติการทำผ่าตัดช่องท้องจะมีรอยแผลที่มีขนาดใหญ่ การวินิจฉัยและผ่าตัดผ่านกล้อง หรือเรียกอีกอย่างว่า แลปปาโรสโคป (Laparoscope) เป็นการผ่าตัดในช่องท้องที่สร้างความเสียหายกับเนื้อเยื่อข้างเคียงน้อย (Non-invasive) ทำให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก ความเจ็บปวดน้อย ดูแลแผลง่าย และฟื้นตัวเร็ว

     เริ่มแรกสัตวแพทย์จะทำการวางยาสลบสัตว์เลี้ยง และเตรียมตัวสัตว์ให้พร้อมสำหรับการผ่าตัด เมื่อพร้อมแล้วสัตวแพทย์จะทำการใส่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในช่องท้องเพิ่อเพิ่มพื้นที่ในการมองเห็นและการทำงาน จากนั้นเปิดแผลเล็กใกล้สะดือ ใส่อุปกรณ์ที่เรียกว่าโทรคาร์ (Trocar) เป็นท่อขนาดเล็กที่จะคอยถ่างปากแผลไว้เพื่อใส่กล้องแลปปาโรสโคปเข้าไป กรณีที่ต้องการใช้อุปกรณ์อื่นเพิ่มเติม เพื่อเก็บตัวอย่าง ตัด หรือซ่อมแซมเนื้อเยื่อ ก็จำเป็นต้องเปิดแผลอีก 1-2 ตำแหน่งเพื่อให้สัตวแพทย์สามารถใส่อุปกรณ์ และทำงานได้ หลังจากการผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยสัตวแพทย์จะนำอุปกรณ์ทั้งหมดออกแล้วเย็บปิดแผลทั้งหมด

 

การวินิจฉัยโรคผ่านการผ่าตัดผ่านกล้อง

- ตรวจหาเนื้องอก หรือความผิดปกติของเนื้อเยื่อในช่องท้อง เช่น พังผืด ฝี ถุงน้า

- สุ่มตัดเก็บตรวจอย่างชิ้นเนื้อจากอวัยวะเพื่อส่งตรวจวินิจฉัยทางจุลพยาธิวิทยา

การผ่าตัดส่องกล้องเป็นการรักษาแบบทางเลือก

- สามารถทาหมันสัตว์เพศเมียได้ เช่น สุนัข แมว ลิง เป็นต้น

- สามารถผ่าตัดนาบางส่วน หรือทั้งอวัยวะออก เช่น ถุงน้าดี รังไข่ มดลูก ตับ ม้าม ต่อมน้าเหลือง

ความเสี่ยงที่มีโอกาสพบได้จากการผ่าตัดส่องกล้อง

- เกิดการบาดเจ็บต่ออวัยวะใกล้เคียง

- เลือดออกในช่องท้อง

- การติดเชื้อแทรกซ้อน

- ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาสลบ เช่น ความดันโลหิตต่าปกติ หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ การหายใจผิดปกติ

การดูแลหลังการผ่าตัดส่องกล้อง
     ทีมสัตวแพทย์และพยาบาลสัตว์จะเป็นผู้ดูแลสัตว์หลังการผ่าตัดจนกระทั่งฟื้นตัวเต็มที่ และประเมินอาการของสัตว์ให้กับเจ้าของว่าสามารถกลับบ้านได้ หรือจำเป็นต้องพักฟื้นต่อที่โรงพยาบาลเพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

     ทั้งนี้การผ่าตัดแบบส่องกล้องเป็นการรักษาอีกทางเลือกหนึ่งให้กับเจ้าของสัตว์ และหวังผลให้การรักษาที่มีประสิทธิภาพกับสัตว์เลี้ยง

สัตวแพทย์ผู้เกี่ยวข้อง : น.สพ.วันชาติ ยิบประดิษฐ์ สังกัด : โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน โทรศัพท์ : 032-909-234-5 อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.